Wiadomość email wysłana poprawnie.


Wybierz stanowisko, na którym chcesz zaprogramować swoje urządzenie
 
 
 
 
 
 
 
 
Wpisz Markę i Model urządzenia lub oryginalnego pilota.
TV SAT DVD VCR DTT HIFI PC COMBI WSZYSTKO
Marka
Model
Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie
Kod GBS

DA RIVEDERE

Wykonaj poniższe kroki i naciśnij program.1) Podłącz przewód do pilota.

2) Podłącz drugi koniec przewodu do portu Audio. ☊

3) Zwiększ głośność PC / Tabletu / Smartphone do maksimum.

4) Naciśnij jednocześnie prawy i lewy, ułożony w krzyż, przycisk; pojawi się migające światło led.

5) Naciśnij przycisk Program.

PROGRAMOWANIE ZAKOŃCZONE

Wypróbuj pilota, jeżeli nie działa poprawnie, wykonaj cztery kroki:

Uruchom plik audio programowania w odtwarzaczu audio Twojego komputera PC-smartfona-tabletu i wykonaj programowanie.
Jeśli przeglądarka zażąda pobrania pliku audio, w celu uruchomienia programowania.naciśnij dwukrotnie przycisk Otwórz
pojawiający się u do W przypadku braku pozytywnych wyników aby przesłać do nas wiadomość e-mail z opisanym problem.

Stanowiska pamięci (TV DVD / VCR SAT / DTT AUX) odpowiadają przyciskom pilota MadeForYou, w związku z tym nie musisz wybrać TV DVD VCR SAT AUX lub DTT, ale na każdym z nich możesz umieścić dowolne urządzenie.
Wybierz sprz?t przy pomocy odpowiedniego przycisku.
Mo?esz zaprogramowa? a? do 4 ró?nych lub takich samych urz?dze? (prezentowane zdj?cia maj? charakter orientacyjny, w zwi?zku z czym w momencie klikania przycisku nie nale?y uznawa? je za wi???ce).
Wpisz poprawnie mark? i model sprz?tu lub oryginalnego pilota.
W tabeli przy pomocy myszy nale?y wybra? odpowiedni model.
Po wybraniu modelu nale?y klikn?? przycisk Program.
Pod??cz Jack audio do pilota oraz Komputera/Smartphone/Tabletu.
Naci?nij prawy i lewy, u?o?ony w krzy?, przycisk pilota.
Naci?nij przycisk program.
W przypadku braku wszystkich informacji, podaj te znane, nawet jeśli częściowo, typ urządzenia, i naciśnij SpeedySearch
Postępuj według instrukcji, i naciśnij Start  
Po wyłączeniu się urządzenia, od razu naciśnij stop 
Na tym ekranie, poprzez sterowanie bezpośrednio z przeglądarki Twego urządzenia, możesz wypróbować różnych kodów, co pozwoli znaleźć ten najbardziej odpowiedni  
Po każdym naciśnięciu MadeForYou Web, przeglądarka, zada pytanie, czy urządzenie wykonało funkcję poprawnie, odpowiadając pozytywnie lub negatywnie zostaną przefiltrowane wszystkie piloty, które nie wykonują tej funkcji.
Po znalezieniu wszystkich niezbędnych kodów, naciśnij program
Pod??cz Jack audio do pilota oraz Komputera/Smartphone/Tabletu.
Naci?nij prawy i lewy, u?o?ony w krzy?, przycisk pilota.
Naci?nij przycisk program.
W przypadku gdy kod GBS jest znany, wpisz go w pole i naciśnij Wyślij 
Po znalezieniu wszystkich niezbędnych kodów, naciśnij program
Pod??cz Jack audio do pilota oraz Komputera/Smartphone/Tabletu.
Naci?nij prawy i lewy, u?o?ony w krzy?, przycisk pilota.
Naci?nij przycisk program.
W przypadku zamiaru usunięcia kodu, wystarczy nacisnąć X, tak jak na zdjęciu
Jeśli pilot nie wykonuje poprawnie poleceń, spróbuj po raz kolejny.
Jeśli błędy nie ustępują i wypełnij pola.
Twój problem zostanie rozwiązany w możliwie najkrótszym czasie.


Twój kod HelpLine brzmi: qrt3gse1qdvnae9b1424eo8ok1

Wypełnij poniższe pola w celu, aby przesłać do nas wiadomość email z informacją o problemie.

Kontakt:

E-mail:

Telefon:

Opisz dlaczego chcesz skontaktować się z obsługą. Podaj model pilota lub urządzenia do zaprogramowania


INSTRUKCJE:


 

Naciśnij OK, aby zakończyć Speedy Search 

Czy naciśnięty przycisk wykonał żądaną funkcję?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda przycisków:

Przycisk włączony z filtrem 
przycisk włączony 
Przycisk włączony i sprawdzony 
Przycisk  niewłączony